Gå til sidens hovedinnhold

Trygghet for inntekt er viktig for å hindre smittespredning

Artikkelen er over 1 år gammel

aktulelt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utbruddet av koronaviruset har skapt mye utrygghet i befolkningen. Myndighetene må bidra til å dempe utryggheten gjennom klare råd og solide tiltak for å hindre smittespredning. Når folk føler utrygghet for sykdom, er det viktig at de føler trygghet for lønn og inntektssikring. Dette må myndighetene bidra til.

Utrygghet for inntektssikring kan føre til at folk går på jobb selv om de burde holde seg hjemme. Trygghet for inntektssikring er viktig for å hindre smittespredning. LO mener at regjeringen må legge fram tiltak som sørger for at arbeidstakere og bedrifter ikke fatter dårlige folkehelsebeslutninger på grunn av økonomisk usikkerhet.

Arbeidstakere som settes i karantene, eller som må være hjemme med barn på grunn av karantene/stengte skoler og barnehager, må kunne være hjemme med full lønn. Regjeringen må presisere at alle som er satt i karantene har rett til sykepenger. Arbeidstakere med små barn som settes i karantene må kunne være hjemme med barna med full lønn. Det må være tydelige, felles regler knyttet til alder og andre forhold. Reglene rundt omsorgspenger må avklares.

LO støtter tiltak som letter byrden for virksomheter som må permittere, herunder endringer i permitteringsregelverket. LO kan imidlertid ikke akseptere at endringer i permitteringsregelverket reduserer arbeidstakernes inntekter. Denne byrden må bæres av fellesskapet.

Dette er tidspunktet for å sette inn målrettede tiltak, ikke for å hente fram kjepphester. Bedriftene må ha trygghet for at de kan drive videre, og at de kan permittere ansatte hvis det blir nødvendig. Utsatt formuesskatt er et eksempel på tiltak som ikke vil ha nevneverdig effekt, og LO vil advare mot å rette ressursene inn mot slike forslag.

Myndighetene må huske på at mange arbeidstakere i disse dager utsettes for stor risiko, ikke minst helsepersonell og andre som hyppig kommer i kontakt med andre mennesker. Det er avgjørende med en tydelig håndtering fra myndighetenes side for å redusere smitterisikoen for disse arbeidstakerne. Regjeringen må vurdere en egen krisepakke for kultursektoren, slik de gjør i Danmark. Frilansere og selvstendig næringsdrivende må ivaretas.

LO har klare forventninger om at myndighetene leverer på disse punktene.

Iver Erling Støen, LOs regionleder Innlandet