Rundt hvert tiende legehelikopteroppdrag blir avlyst eller avbrutt på grunn av dårlig vær. For den hardt skadde eller alvorlig syke pasienten kan dette være kritisk. Hvert minutt teller når man trenger avansert medisinsk behandling utenfor sykehus.

Dette ønsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse å gjøre noe med. Ved hjelp av støtten vi får fra våre medlemmer har vi utarbeidet et satellittbasert navigasjonssystem som gjør det mulig å instrumentfly inn mot landingsplasser når sikten er dårlig og værforholdene krevende. Mens man før var avhengig av god sikt, kan piloten nå fly nesten hele turen i blinde med full støtte fra helikopterets instrumenter.

I år kan vi glede oss over at Innlandet har fått en ny slik rute. Det er nødvendig. Når været, med blant annet tåke, legger seg som et lokk og blir liggende i flere dager er det utfordrende for legehelikopteret å komme ut til pasienter som trenger det. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i år finansiert en innflygingsrute til går til sykehuset i Gjøvik, og som kan transportere pasienter som trenger behandling på et universitetssykehus i Oslo eller Rikshospitalet.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har til nå finansiert over 80 innflygingsruter til sykehus, byer og småsamfunn i Norge, og flere kommer til de neste årene. Disse kan selvsagt brukes av andre som politihelikoptre og redningshelikoptre. Vi er glade for å kunne bidra, i samarbeid med helseforetakene, med å skape en bedre luftambulansetjeneste for pasientenes beste. Takk til alle som støtter arbeidet med å øke tryggheten for oss alle.

Thor Kristian Ringsbu, Mesnali, rådsmedlem region øst, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Innlandet