En stabil bosituasjon med en bolig tilpasset egen livsfase er en forutsetning for et godt liv. Det kan man oppnå i et ryddig leieforhold eller ved å eie egen bolig. Men ikke alle er i en posisjon til på egen hånd å komme inn i boligmarkedet. Da må fellesskapet trå til. Her mener Arbeiderpartiet at kommunen har et stort ansvar.

Norsk boligpolitikk har i for stor grad vært basert på at den enkelte skal ordne seg selv. Inngangsbilletten til kjøp av sin første bolig, er at man kan møte egenkapitalkravet fra banken. Alternativt må man ha foreldre eller besteforeldre som kan stille som kausjonister. For flertallet av førstegangsetablererne løser dette seg. Men et stort mindretall har hverken nødvendig egenkapital eller en kausjonist. Man kommer seg ikke inn. I stedet for å bygge egenkapital som selveier og nyte godt av gunstige skatteregler for gjeldsrenter, blir man sittende fast i leiemarkedet. For mange blir det stadig flytting fra et leieforhold til et annet. I et hushold med barn kan dette gi manglende trygghet og stabilitet i barne- og ungdomsårene. Vi vet dette kan slå negativt ut for skolegang og deltakelse i fritidsaktiviteter.

I den andre enden av aldersskalaen er det mange seniorer som ønsker seg en mer lettstelt og funksjonell bolig. Eneboligen og hagen man har kost seg i og med som yrkesaktiv, blir mer og mer en belastning. Ikke minst gjelder dette de som av ulike grunner bor alene eller der fysikken ikke lenger er som den var. Ikke alle disponerer egen bil, dørstokkmila vokser år for år og det sosiale snevres inn. En god alderdom vil lettere kunne realiseres i en leilighet med livsløpsstandard og i nærheten av butikk, møteplasser og offentlig tjenestetilbud.

Arbeiderpartiet mener boligpolitikken i Sel må møte behovene til både førstegangsetablererne og seniorene. Det gjør den ikke i nødvendig grad nå. I kommende kommunestyreperiode må vi bli en mer synlig aktør i boligmarkedet.

Noen eksempler på politiske tiltak. Gjennom samarbeid med Husbanken må vi enten selv eller i samarbeid med private aktører, bygge boliger basert på prinsippet om først å leie, bygge egenkapital i leieperioden og deretter kunne kjøpe leieboligen eller en annen bolig. Et annet alternativ er å tilby kjøp av en prosentandel av boligen og løse ut resterende del på et senere tidspunkt. På lignende vis må vi enten selv eller i samarbeid med private bygge seniorboliger.

Kommunen sitter selv på boligtomter i Bjølstadmo, på Sel og på Otta. Her kan det bygges boliger for førstegangsetablerere og seniorer. Også på Sjoa er det muligheter. Deler av boligutviklinga på gamle Otta skole må rettes mot seniorer og førstegangstablerere.

«Bolig for alle» var et sentralt mål for Arbeiderpartiet i de første tiårene etter krigen. Vi lyktes langt på vei. På 2000-tallet har utenforskapet i boligmarkedet på nytt blitt et samfunnsproblem. Da må fellesskapet sette seg i førersetet!

Terje Jonny Sveen og Ole Jonny Bekkemellem, Sel Arbeiderparti