Svikt i vannforsyningen og urent vann i kommuner som Askøy, Fana, Utsira, Bergen, og nå Eidsvold viser hvilke alvorlige konsekvenser dette får for befolkningen og næringslivet.

Tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Thomas Breen, nå direktør for Norsk Vann, vil at det skal settes fokus på kommunenes vannforsyning i valgkampen. Dette er Bygdalista i Gausdal helt enige i.

Noe av det første som må gjøres, er å ta vare på drikkevannskildene. Alt må gjøres for å hindre forurensning av bekker, elver og vann. Det er restriksjoner på byggetiltak rundt vannkilder, blant annet. I mange kommuner er det også restriksjoner og forbud mot bading, fisking og telting, og mot organisert virksomhet i nærheten av bekker og drikkevannskilder.

Det stilles strenge krav til rensing og behandling av kommunalt og privat vannforsyning.

Det samme gjelder for avløpsvann.

Innbyggerne i kommunene Askøy, Fana, Utsira, Bergen og Eidsvold, var sikre på at det var rent drikkevann i springen. Sjokket kom med beskjeden om at vannet var forurenset og måtte kokes før bruk.

Det er mye og godt vann i Gausdal. Innbyggerne kan drikke rent vann fra springen og bruke dusj og toalett etter behov. Skal dette sikres for framtiden, kan det innebære at det må stilles strengere krav for å forhindre alle former for forurensning.

«Uten trygge vann-og avløpstjenester, stopper Norge,»- uttaler Thomas Breen. Tiltredes,- helt enig!