Gå til sidens hovedinnhold

Tunnel viktig for Vingnes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag skal kommunestyret i Lillehammer behandle reguleringsplanen for ny firefelts E6 gjennom Lillehammer. På Vingnes opplever vi at støyen fra E6 har økt betydelig de siste årene, og er i dag langt fra akseptabel. Trafikkstøyen, spesielt fra tungtransporten, har vært en tiltagende belastning for oss som bor på Vingnes. Vingnes Vel vil derfor sterkt anbefale tunnel, slik at beboerne på Vingnes skjermes.

Velforeningen har stor forståelse for at dette er en komplisert sak, med flere hensyn som må vektes. Vi ber likevel kommunestyrets medlemmer om å prioritere støyvernet tungt i denne saken.

Falk Eivind, styremedlem, Vingnes Vel