Reiselivsbedriftene går endelig en god sommer i møte. De utenlandske turistene er på full fart tilbake. Selv om positiviteten i reiselivet er stor, finnes det fremdeles utfordringer. Den ene er å rekruttere nok personell. Den største utfordringen for Thon Hotell på Otta før sommersesongen, er å skaffe kokk. De er ikke alene. Reiselivsbransjen skriker etter arbeidskraft. Et matfylke som Innlandet kan ikke lenger belage seg på utenlandsk arbeidskraft.

Reiselivsnæringa har potensialet til å få enda flere til å ville bosette seg her. Ifølge en rapport utarbeidet av Menon, jobber 15 % av alle ansatte i næringslivet i Gudbrandsdalen i overnattingsbedrifter, serveringssteder eller hos aktivitets – og opplevelsesleverandører. Reiselivsnæringa bør bli en enda større rekrutterer av stabil arbeidskraft.

Da må bransjen bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Lønningene i reiselivsbransjen må opp, antallet faste stillinger må bli flere, og bransjen selv må initiere et samarbeid med andre aktører for utveksling av arbeidskraft hele året. Nye tider i reiselivsbransjen burde også gi ny giv i næringa til å sikre seg godt kvalifiserte ansatte.

Selvfølgelig er det også viktig at fylkeskommunen fremdeles sikrer de utdanningsmulighetene næringslivet er avhengig av. Ser de unge at en arbeidshverdag i reiselivsnæringen er liv laga lenger enn i tjueåra, så vil også søkertallene over tid gå opp.

Bedriftene i Gudbrandsdalen sliter med høye kostnader, lav lønnsomhet og lite ressurser til utvikling og utfordringer knyttet til klimaendringer, viser en undersøkelse utført av Skåppå. Enkeltbedrifter som sliter med å få endene til å møtes, sliter naturligvis også med å heve lønningene. Men at turistene er på veg tilbake, er et første optimistisk skritt på vegen mot å få til endringer. Dyktige ansatte er avgjørende for å gi en opplevelse som får turistene til å komme igjen.

– Herlig å kjenne duften av fransk parfyme i gangene igjen

Et matfylke kan ikke belage seg på bare utenlandsk arbeidskraft

Restart for reiselivet i Gudbransdalen