Tusen takk, GD

UTFORDRING: Det blir svært vanskelig å etablere et nytt slakteri uten kompetente medarbeidere, skriver innsenderen.

UTFORDRING: Det blir svært vanskelig å etablere et nytt slakteri uten kompetente medarbeidere, skriver innsenderen.

Av
DEL

Leserinnlegg
Onsdag 15. april presterer GD på lederplass å anbefale skrinlegging av alle planer om bygging av et nytt slakteri på Otta. Det ser ut som koronaviruset får uante konsekvenser, og jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Som bakgrunn for denne «anbefalingen» vises det til Norturas storslåtte planer for nyetablering av et nytt selskap på Otta, som etter sigende skal produsere dyremat. Denne nyetableringen er allerede godt i gang, og det er ansatt ny daglig leder fra 1. mai. Men hvor mange arbeidsplasser ser man for seg framover? For dem som ikke har fått det med seg: I dag er det rundt 65 heltidsansatte ved Nortura Otta. På GD-nett ser jeg at 23 av dagens medarbeidere allerede har fått seg nytt arbeid; men det gjenstår over 40 som pr. i dag ikke har fått nytt. Tillitsvalgt ved Nortura uttaler at det vil være svært vanskelig i disse koronatider å skaffe seg nytt arbeid her i distriktet. Forståelig nok.

For etablering av et nytt slakteri kom koronakrisen på verst tenkelig tidspunkt. Sluttdato for Nortura Otta er satt til 1. august (muligens før), og for hver dag som går blir det verre og verre å holde på den kompetansearbeidskraften som i dag er ved slakteriet. Og gjett om Nortura er glad for dette! Det blir jo svært vanskelig å etablere et nytt slakteri uten kompetente medarbeidere.

Til alle de som tror at det vil være varig liv laga for et nytt selskap i regi av Nortura:

Nortura sliter i dag voldsomt innenfor de rammene de pr. i dag har. De sliter såpass at de har sett seg nødt til å ansette en ny konserndirektør, denne gangen for rødt kjøtt. Nå skal de altså skape økt lønnsomhet gjennom å transportere råstoffet (levende dyr) fra produsentene i Nord-Gudbrandsdal ned til Rudshøgda eller opp til Malvik for slakting. Så skal de transportere råstoffet til dyrematproduksjonen tilbake til Otta for prosessering, og så skal de transportere det ferdige produktet tilbake ut i markedet. Tror dere ærlig talt at dette er noen varig løsning? Er det ikke mye enklere å ha denne produksjonen i nærheten av der dyra slaktes og der storparten av forbrukerne bor? Dvs. legge en slik dyrematproduksjon der hvor det allerede slaktes dyr og i sentrale strøk? For meg virker det mest som at Nortura legger alle kluter til for å trenere en nyetablering, som naturligvis vil koste dem betydelige tilførsler.

Og så til det grønne skiftet: Jeg har selv vært på kurs i Nortura-regi hvor det ble fokusert på det «grønne skiftet». Det ser ikke ut som at Nortura beregner at transportkostnader og utslipp er en del av helhetsbildet?

Antall arbeidsplasser og antall unge i arbeidsfør alder er sterkt synkende i Nord-Gudbrandsdal, og vi trenger alle de arbeidsplassene vi kan skaffe i tida framover. Dette bør i det minste vår lokalavis fronte, ikke minst i skyggen av koronakrisen, som klart viser betydningen av beredskap og norsk matproduksjon. At «vår» lokalavis da kommer med særdeles skuffende utspill er for meg uforståelig, og viser dessverre at vi heller ikke fra Lillehammer får den nødvendige støtten til å sikre oss mot ytterligere forgubbing.

Hans Schwencke, forhenv. kvalitetsleder ved Nortura Otta

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags