Tusener av ledige hender, og ingen til å bidra i matproduksjonen?

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD