Tusenvis av pasienter står på venteliste. Det kan ta år før sykehusene har normal behandling

Det kan ta flere år før det blir normal pasientbehandling i Sykehuset Innlandet etter viruskrisa. 15.000 pasientkontakter ble avlyst. Nærmere 70.000 venter på oppfølging og kontroll.