Gå til sidens hovedinnhold

Tvangsflytting er ikke solidarisk

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Den 14. april hadde GD et oppslag som kunngjorde at formannskapet i Lillehammer gikk inn for at det skulle etableres et smittevernsenter for Lillehammer og nabokommunene i Lillehammer helsehus. Det kan føre til at beboere må flyttes.

GD skrev at Høyres leder reagerte sterkt på planene og han anførte at formannskapet rørte borti noen grunnleggende prinsipper om menneskeverd. Helsehuset er beboernes hjem, og tvangsflytting fra hjemmet sitt er ikke greit. Han fant det merkelig at beslutningen ble tatt uten noen politisk debatt i forkant.

En slik beslutning må vel ha sin politiske forankring. Hvorvidt en bruker ordet merkelig, bekymringsfullt, diskriminerende eller hensynsløst, så kan en slik behandling av sårbare grupper lett vekke assosiasjoner til diskriminerende menneskesyn. Det trodde jeg vi hadde lagt bak oss i forrige århundre.
Det gjør ikke saken noe mindre alvorlig når våre politikere tidligere i år, i forbindelse med budsjettbehandlingen, uten forvarsel vedtok å legge ned et av byens bofellesskap. Mennesker med nedsatt funksjonsevne over natten fikk servert en «oppsigelse» fra sine boliger.

Uten vesentlig motstand fra opposisjonen virker det som Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne får aksept for sin brutale, diskriminerende og bekymringsfulle politikk.

I sitt møte den 4. mai vedtok Eldrerådet en uttalelse der de sterkt beklaget at de ikke har blitt involvert i kommunens planer for bekjempelse av koronaviruset, og derfor heller ikke har kunnet påvirke de vedtak som administrasjonen og politikerne har fattet.
Rådet ble gjennom pressen kjent med de planer som ble lagt fram for formannskapet 7. april vedrørende oppretting av et koronasenter på Lillehammer Helsehus og flytting av inntil 40 beboere til institusjoner i andre kommuner. Ifølge GD var samtale med pårørende og beboere allerede i gang.

Eldrerådet tok sterkt avstand fra slike planer som ville bety at eldre, sårbare mennesker må flytte ut fra hjemmet sitt. Dette er beboere som mer enn noen andre har behov for trygge og stabile rammer om sin hverdag.
Eldrerådet uttalte at de var glad for at det har kommet tydelige råd fra statlig hold om at beboere på sykehjem ikke bør flyttes. De regnet med at dette tas til etterretning i Lillehammer kommune.

Det «å tvangsflytte» mennesker fra deres bolig er langt fra grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.
Det er på tide å våkne.

Tor-Even Heltorp, Lillehammer