Gå til sidens hovedinnhold

Tydelig klimapolitikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jeg har kommentarer til innlegg fra Karin Andersen 1. feb, Magnus Haugaløkken, Mette Vårdal og Niclas Aas Skovdal 9. feb.
Tre av FNs 17 bærekraftsmål er: 1 Utrydde fattigdom. 2 Utrydde sult. 13 Stoppe klimaforandringene.

Først Karin Andersen. Hun skriver riktignok om arbeidsledighet som resultat av tiltak mot spredning av Covid-19, men det berører bærekraftsmål nr 1 og 2. De som har lite å gå på rammes verst skriver hun. Jeg skulle ønske at hun hadde den samme innsikt når det gjelder avgifter. F.eks klimaavgifter. SVs svar er å pøse på med penger og å styrke Nav. Det betyr vel flere byråkrater.

Sammenligning med andre nasjoner kan ofte være en øyeåpner. Finland og Norge har om lag samme folketall.
Tall fra 2019: Finland 600 000 ansatte i offentlig sektor. Norge 814 000.
Finlands statsbudsjett NOK 537 milliarder. Nav sitt budsjett, 478 milliarder.
Den finske Nav (Kela) sitt budsjett var på NOK 155 milliarder.
Finland har ingen store naturressurser. Finland har bomfrie veger og verdens beste skoler.

Andersen har et godt forslag. Kopiere F D Roosevelts suksessfulle politikk i de harde 30-årene. Sette arbeidsløse i samfunnsnyttig arbeid. Kommunal- og arbeidsminister B H Hanssen prøvde noe av det samme i 2005 med sine «stå opp om morran» forslag. I Norge blir ikke slikt godt mottatt.

0,0411% av atmosfærens gasser er CO2, og 4,58% av det har vi bidratt med. Dvs 0,0019 % av totalen.
Det er utrolig at IPPC har klart å overbevise en hel verden om at disse 19 tusendelene har overtatt styringen av klimaforandringene. IPCC har lyktes fordi panelet har klart å demonisere CO2.
Regjeringen og de som svermer for et sosialistisk styresett, har alliert seg for å motvirke at befolkningen får en rettferdig og fullstendig informasjon om klimaendringene. Diktatur er innført. NRK er regjeringens talerør og NRK bombarderer oss nesten daglig med skremsler og «bevis» på at vi er inne i en farlig og menneskeskapt utvikling. Klimafanatikere får fritt spillerom. Klimarealister slipper ikke til. Redaktørene i landsdekkende aviser har til og med nektet avisen å ta inn annonser som inneholder kjettersk stoff. Klimaministeren har erklært at han ikke har tid til flat jord debatt. Alt dette demonstrer med all tydelighet frykt for fakta. Hva forteller det?

IPCC har satt innholdet av CO2 i atmosfæren til 400 deler pr million (ppm) som grense for når det er for sent å snu. (Grensen er passert.) Det er ikke gitt noen vitenskapelig begrunnelse for tallet. Jeg har merket meg at den ble satt da det var rimelig å tro at grensen ville bli nådd 10 årsenere. Siden da har grensen måttet fornyes mange ganger. CO2 fortsetter å stige, men temperaturen henger ikke med. Teologene har det litt enklere når de svare på spørsmål om hvorfor den påstått den gode Gud ikke griper inn når vonde ting skjer. Gud har en mening med alt svarer de.
Klimaismen har ingen gud. Bare en djevel. Når klimaismens forkynnere blir spurt om hvorfor klimaendringene ikke peker mot dommedag, svarer de; det går bare langsommere enn vi trodde.

Det er vedtatt at bærekraftsmål nr13, Stoppe klimaforandringene, skal være styrende for all virksomhet. Jeg mener at det går og har gått på bekostning av pkt 1 og 2. Ironisk nok motvirker skurken, CO2, dette. Kloden har ikke vært så grønn og fruktbar siden 1100-1300 tallet.

Jeg håper at representantene fra SP og SV ikke får gjennomslag for sin beskrivelse av hva tydelig klimapolitikk er. Min er: Skrot Parisavtalen.

Helge Rud, Lillehammer