Gå til sidens hovedinnhold

Tynset – akuttsykehuset for Nord-Gudbrandsdal?

Artikkelen er over 1 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter nyheten i GD 28. september om at akutt syke fra norddalen er sendt til Tynset sykehus har jeg fått vite at dette er i samsvar med vedtak i ledelsen ved Sykehuset Innlandet (SI). Divisjonsdirektør Kari Mette Vika for divisjon Gjøvik -Lillehammer opplyser at det pga behov for innstramming av driften ved divisjonen, er bestemt at når det er fullt på medisinsk avdeling ved de to sykehusene, skal pasienter fra Nord-Gudbrandsdal legevaktdistrikt som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse på medisinsk avdeling henvises til Tynset sykehus. På samme måte skal pasienter fra Ringsaker Nord og Gran på Hadeland henvises til (Hamar)-Elverum sykehus.

For å nå budsjettmål, velger man å legge belastningen på pasienter fra de områdene i Innlandet som har lengst vei til nærmeste akuttsykehus.

Vedtaket gjelder inntil videre, og for Nord-Gudbrandsdal har det funnet sted to ganger av kort varighet i høst. Med økt sykdomsbelastning av epidemiske sykdommer gjennom høsten og vinteren, vil man forvente at dette vil dreie seg om flere og lengre perioder.

Det som forundrer, er at det ikke er snakk om henvisninger den andre veien, fra Hedmark-sykehusene til Oppland. Kan det ha noe med skjevfordeling av de økonomiske rammene? Er dette et ytterligere tegn på nedbyggingen av sykehusene i Oppland, kfr. stenging av fødeavdelingen på Gjøvik 9 uker i sommer og fragmentering innad i sykehuset av kvinneklinikken på Lillehammer, som har ført til at avdelingsoverlege Westad har sagt opp sin stilling i protest?

Det vi ser er konsekvensene bl.a. av vedtaket i Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal for fire år siden, videreført av de seks ordførerne til nye, til dels uerfarne kommunestyrerepresentanter, som ikke hadde nok tid til å sette seg inn i en så komplisert sak som gjaldt fremtidig sykehusstruktur. Konsekvensene var at de fikk manipulert kommunestyrene til å støtte nedleggelse av akuttsykehusene i Oppland. Takk til våre lokalpolitikere!

Det som skjer kan oppfattes som en test på fremtidig sykehusstruktur i SI. I diverse utredninger og vedtatt målbilde, skal det i fremtiden være ett hovedsykehus i Moelv, Tynset skal bestå som akuttsykehus. I tillegg skal et av de andre eksisterende sykehus forbli akuttsykehus, og et skal bli elektivt sykehus (for planlagt virksomhet) uten akuttfunksjoner. Det skal ikke mye fantasi til å se at ingen av Opplands sykehus kan bli akuttsykehus, begge ligger for nær Moelv. Akuttsykehuset blir på Hamar eller Elverum, og pga. de store investeringene som er gjort, og som vil kreves for stråleterapi, vil Gjøvik bli det elektive sykehuset.

Tynset vil bli akuttsykehus for Nord-Gudbrandsdal, dersom de små forsøkene som nå gjøres ikke fører til skandaler. Dette dreier seg ikke om at det er marginalt kortere fra Dombås til Tynset enn til Lillehammer for kommunene Lesja og Dovre. Det gjelder for Nord-Gudbrandsdal legevakt, stasjonert på Otta dit alle pasientene fra de to kommunene pluss Sel, Vågå Lom og Skjåk må før de blir lagt inn. Transportavstanden derfra til Tynset er seks mil lengre enn til Lillehammer. Tar man med at det dreier seg om vesentlig dårligere og mer værutsatt vei, snakker man en økt transporttid på mer enn en time ved akutte sykdommer. Jeg har alltid trodd at det er viktig å komme raskt til nærmeste sykehus med nødvendig kompetanse ved akutt sykdom.

Er dette fantasier om et skrekkbilde? Tiden vil vise om det er det, eller om det blir en realitet om noen år.

Frode Veian, Otta, tidligere kommuneoverlege