Gå til sidens hovedinnhold

Ubegripelig avgjørelse i Øyer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva kan være poenget med å gi noen opsjon på den viktigste sentrumstomta i Øyer? Jeg undrer meg virkelig. Tror flertallet av politikerne at dette området ikke er attraktivt, og at de derfor må være raske når det har meldt seg noen interesserte?

Slik saken ser ut etter kommunestyrebehandlingen, oppleves den som et nederlag for demokratiet og folkestyret. At de vi har valgt til å bestemme på vegne av oss alle, overlater til investorinteresser å definere hva som er en god utvikling for Øyer sentrum, er både rart og skuffende. Skuffelsen forsterkes ved at flertallet av politikerne glatt overser kommunedirektørens klare råd om at utviklingen av dette området bør være en del av arbeidet med rulleringen av kommunedelplanen for Øyer Sør og i hvert fall som et minimum burde være gjenstand for en mulighetsstudie.

Når en leser avtaleutkastet blir undringen over dette vedtaket enda sterkere; opsjonshaver skal sørge for å få vedtatt en reguleringsplan innen 3 år etter avtaleinngåelse, og har ytterligere ett år på seg for å gjøre opsjonen gjeldende. Her snakker vi altså om å låse kommunens handlingsfrihet i 4 år, men tid til å vurdere dette nærmere i forbindelse med kommunedelplanen for Øyer Sør, som skal vedtas i 2022, har man altså ikke !?

En annen sak er at selve ideen som inneholder bl.a. 200 parkeringsplasser, haller, treningssenter, kontor, lager m.m. på mange av oss ikke akkurat virker tiltrekkende, og jeg har heller ikke hørt at slikt får turister til å strømme til. Jeg forstår imidlertid at det kan trekke folk til arrangementer av ymse slag, men mener virkelig flertallet av politikerne at det er riktig å bruke det eneste området vi har i Øyer for mulig utvikling av et trivelig sentrum til «spillehaller» etc.?

At partier som særlig forbindes med et ønske om politisk styring av samfunnsutviklingen, gir fra seg denne retten i et område som kan ha helt avgjørende betydning for trivsel og tilhørighet for befolkningen i sognet, framstår som helt ubegripelig.

Odd Bræin, Øyer