Nordahl Grieg brukte uttrykket «ubygde kraftverker», i kjent dikt som han skrev i 1936. Fra da gikk det et kvart århundre, før det ble kraftverk ved Hunderfossen og ved Harpefossen. Vil også Mjøs-sykehuset være «ubygd» i et kvart århundre?

For to tusen år siden var det tempel i Jerusalem, med et alterbord der det lå «skuebrød». De var vel ment som offergave til Gud, og skulle ikke etes. Kan også et storslått sykehusprosjekt fungere som «skuebrød», i den forstand at folk flest ikke krever at det må gjøres noe med eksisterende sykehus, når det kanskje kommer noe som er mye bedre, om et tiår eller tre?

Hallvard Grotli ble pensjonert som politisk redaktør i GD for to år siden, og har skrevet mye om sykehussaken både før og etter det. Overskriften «Sykehusløsning på venteliste» er nok presis karakteristikk av tilstanden nå: Dels fordi han med ordet «venteliste» får fram at det kan være ett eller flere andre store prosjekt i eller utenfor Oslo som prioriteres foran Mjøs-sykehuset. Dels fordi han med uttrykket «sykehus-løsning» får fram at det kan bli en annen løsning enn ruvende nytt sykehus et sted ved Mjøsa.

Grotli nevner at akutt indremedisin – av ulike årsaker – er lagt til sykehuset på Elverum, «mot faglige råd». Kan vi da skimte et mellom-alternativ, med relativt store akuttsykehus på Lillehammer og på Elverum, og «skroting» av det relativt trange lokalsykehuset i byen Hamar? Er det mulig å spare inn opp til flere milliarder kroner byggekostnad med slikt opplegg, sammenlignet med ruvende Mjøs-sykehus ved Moelv, ved Brumunddal, eller på Sanderud sørøst for Hamar?

Les også

Sykehusløsning på venteliste

Kjernen i Grotlis aktuelle kommentar er vel at «videre framdrift for Innlandets sykehusløsninger ligger utenfor Sykehuset Innlandets herredømme». Dette må vel bety at det er Helse Sør-Øst RHF som bestemmer det meste, så Sykehuset Innlandet HF må finne – og velge – løsning(er) som også Helse Sør-Øst synes er god(e), og kan gå med på. Da er det «kontraproduktivt» å tviholde på et storslått prosjekt ved Mjøsa, med 10 milliarder kroner – eller mer – som investering!

Jo Heringstad, Ås