Jubelen var stor når daværende samferdselsminister Dale kunne bekrefte at det kom penger til IC Sørli – Åkersvika i statsbudsjettet for 2020. Det var avgjørende viktig for å kunne holde fremdriften oppe og komme i gang med Tangen stasjon, Hestnestunellen og Norges lengste jernbanebru over Tangevika, og unngå forsinkelse av dobbeltspor til Hamar.

Vi har jobbet målrettet, hardt og lenge for å opprettholde trykket på IC til Lillehammer. Det er en tøff kamp om midler og tøff kamp om å bli prioritert. Det er derfor et stort sjokk å lese i HA at BaneNOR nå plutselig benytter seg av muligheten til å skylde på Corona-viruset for å stoppe dette avgjørende viktige jernbaneprosjektet for Norge og Innlandet.

I flere ti år har politikere fra det sentrale Østlandet jobbet for å bedre togtilbudet ut og inn av Oslo. Samarbeidet mellom de åtte tidligere fylkene Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark ble formalisert i form av «Østlandssamarbeidet». Begrepet «Inter City (IC) triangelet» ble etablert. Målet var dobbeltspor til det indre IC- triangelet Hamar, Tønsberg og Fredrikstad innen utgangen av 2024, og det ytre Lillehammer, Halden og Skien innen 2030. Disse gigantinvesteringene i jernbane på over 100 milliarder kroner skal gi økt frekvens, økt kapasitet og redusert reisetid. Hamar – Oslo skulle ta ca 50 minutter og Lillehammer – Oslo omtrent 90 minutter.

Etter hvert ble «IC triangelet» utvannet og endret til «IC – firkanten» siden Ringeriksbanen til Hønefoss også ble inkludert. Resultatet har blitt at Ringeriksbanen sniker i køen på bekostning av de etablerte IC strekningene til Lillehammer, Halden og Skien. Siden Ringeriksbanen er en del av Bergensbanen og statsministeren er fra Bergen, sier det seg selv at det er vanskelig å få gjort om beslutningen om også å satse på Ringeriksbanen.

Da samferdselsminister Dale sikret midler til planlegging og bygging av dobbeltspor til Hamar, var det endelig «mission completed» - nå hadde vi sikret den største jernbanesatsing i Innlandet. Dobbeltsporet var sikret frem til Hamar. Det var et synlig bevis på at FrP står på for Innlandet, for takket være FrP sikret vi både 4-felts E6 OG dobbeltspor jernbane til Hamar. Med FrP i regjering var det helt urealistisk for vår samferdselsminister å stoppe prosjektet vi hadde startet.

Det virker lite troverdig at Corona-viruset nå blir brukt som bortforklaring på hvorfor de stopper et prosjekt som FrP akkurat startet. I krisetider kreves politikere som viser handlekraft. Vi må kunne stole på at staten står ved sine løfter om investering. Det er ikke nå vi skal bremse og stoppe offentlig aktivitet, det er nå vi skal satse. Vi forventer at H, V og KrF viser handlekraft og sørger for at IC utbyggingen til Hamar og Lillehammer kommer tilbake på skinner.

Tor Andre Johnsen, stortingsrepr. (Frp) Hedmark,
Truls Gihlemoen, gruppeleder Innlandet Frp