Natt til torsdag ble en ulv felt på skadefellingstillatelse i Ringsaker kommune.

– Ulven ble felt i området hvor det har vært skader, ved Grimstilen. Det var en hannulv på 46 kilo, opplyser fellingslaget.

Fellingslederen forklarer at de har hatt mistanke om at ulven har vært i samme område de siste fem døgnene.

– Foreløpig så er det rundt 25 kadaver etter ulven i Ringsaker kommune, men det er mange flere som går rundt med skader.

Onsdag kveld hadde fellingstillatelsen blitt utvidet til Lillehammer og Øyer kommune. Skadefellingstillatelsen gitt av Statsforvalteren i Innlandet gjaldt opprinnelig for deler av Hamar, Ringsaker, Løten, Åmot og Elverum.

– Den har pågått en stund, og var egentlig gitt på Hamar. De siste dagene ble det dokumentert store tap på sau i Ringsaker kommune. Så fellingslaget rettet innsatsen mot de områdene, opplyser seniorrådgiver hos Statsforvalteren, i avdeling for Naturmangfold og verneområder, Thomas Olstad.

Statsforvalteren ga onsdag kveld også en skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Lom og Vågå kommune. Denne tillatelsen gjelder fra 22. juni til tirsdag 28. juni.

– Bakgrunnen er en skade på en sau 21. juni. I tillegg har kommunen som søkte oppgitt at det mangler en del lam på utmarksbeitet, sier Olstad og fortsetter:

– Det er opp til fellingslaget å vurdere hvordan de legger opp jakta, og når de eventuelt drar ut.