Rovviltmedarbeider i Statens naturoppsyn, Ole Knut Steinseth, sier til Oppland Arbeiderblad at de holder muligheten åpen for at det er mer enn én ulv som har herjet. Frykten er at ulven beveger seg nordover.

Les også: Åpner for bruk av plotthund ved skadefelling av ulv

– Utvidelsen gjelder Gran, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik kommuner, opplyser Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland.

Tirsdag ble det funnet nye sauekadaver i Brandbu i Oppland. Trolig er de blitt angrepet natt til mandag. Tallet på døde dyr er ikke kjent. Det ble mandag funnet fem søyer og to lam i Helgedalen-området, også det i Gran kommune. Så langt har ulven eller ulvene i området tatt mellom 110 og 120 sauer de siste par ukene.

Les også: Lav terskel for felling av skadeulv

Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen for ulv i områdene mellom Oppland og Akershus, i første omgang fram til fredag.