Statens naturoppsyn fikk melding om mulige ulvespor: – Det vil være katastrofalt

Rovviltkontakt Jon Horten sier det ikke var mulig å konkludere. En ulv må spores over en lengre avstand.