Jegerne som har deltatt i ulvejakta på Kynnaflokken og flokken i Aurskog Høland har vist norsk jegerkultur på sitt beste. Sporings- og rekognoseringsinnsats har vært enorm, oppmøtet stort og disiplinen blant jegerne utmerket. Det har gitt myndighetene et svært effektivt uttak av ulv. Skulle staten ha betalt for dette, snakker man millionbeløp. Selv ikke de som forsøkte å forstyrre jakta med droner, klarte å få jegerne ut av fatning. Det er bare ett ord som kan beskrive alt sammen; Imponerende! Vi som er opptatt av at natur må forvaltes balansert og med hensyn til mange interesser, har mye å takke dere for.

Det er tatt ut 11 ulver i Kynna. Myndighetene trodde før jakta at det var 8 ulver der. Nå vet vi at det minst er 1 dyr til som tilhører flokken, men som ikke er felt. I tillegg vandrer det flere ulver i reviret og risikoen er stor for at vi kan få reetablering av nytt revir umiddelbart. I Aurskog Høland er det også felt langt flere dyr enn de man antok var i reviret.

Snakker vi om en systematisk undervurdering av bestanden fra departementets side? Det som er helt sikkert er at vi trenger atskillig bedre bestandsregistrering enn vi har i dag. Kanskje en idé å slutte og slette all historikk 1. oktober hvert år og heller bygge bestandsmodeller som viser dynamikken i bestanden? Virkeligheten er jo ikke slik at vi i Norge hver 1. oktober har null ulv!

For de som vil se realitetene så er det en grunn til at det er mye ulv, den har stor utbredelse og er så langt fra truet som vel noe rovdyr kan være. I Kynnareviret var det 9 valper! Dersom dette ikke forvaltes vil bestanden øke raskt, og det er jo akkurat det som skjer i Norge. Det er ikke mye som tyder på at innavl er noe stort problem for formeringsevne heller. De fleste argumenter for å overkjøre rovviltnemndenes vedtak, er egentlig parkert.

Stortinget har fastsatt et bestandsmål. Klimadepartementet har med sin årvisse overkjøring av rovviltnemndenes beslutninger og gjentatte misbruk av Rovdatas midlertidige «bestandsoversikt» i desember, ansvaret for at vi hvert år har ligget langt over øvre maksgrense for bestanden fastsatt av Stortinget. Klimadepartementet og dets byråkrater har hele tiden ønsket et høyere bestandsnivå enn det politiske forliket i Stortinget ga som resultat og fortsetter åpenbart å styre etter egne mål og ikke Stortingets. Med velvillig hjelp fra regjeringsforhandlinger som gang på gang setter flertallets vilje til side, vinner de over Stortinget.

Jegernes innsats ytes for at ulv skal være en art som forvaltes i henhold til de vedtak som er fattet. Utmarka skal være for mer enn ulven. Nå renner tiden for lisensjakta ut. Jaktperioden avsluttes 15. februar. Kynnareviret er ikke tømt slik de fleste mente var intensjonen, risikoen for at et nytt revir etableres er stor og man vil nok en gang utpå høsten se en ulvebestand langt over Stortingets fastsatte maksimalnivå.

Departementets vilje vinner over den demokratisk forankrede rovviltnemnda, lokalbefolkning, jegere og Stortingets vedtatte politikk. Hvor lenge skal vi bli styrt av et departements vilje og ikke det som er besluttet i Stortinget?

Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog

Glommen Mjøsen

Glommen Mjøsen Skog eies av omkring 7200 skogeiere fra Lesja og Røros i nord til Kornsjø og Eidsvoll i sør. Glommen Mjøsen Skog med datterselskaper hadde en tømmeromsetning på 3,4 millioner kubikkmeter i fjor, som tilsvarer nesten 30 prosent av den totale tømmeromsetningen i Norge. Glommen Mjøsen Skog har virksomhet i Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus. Bedriften utfører også en rekke skogtjenester, gir faglige råd til skogeierne, samt er landets ledende bedrift innenfor skogtakst og digitale forvaltningsverktøy. Les mer på www.glommen-mjosen.no