Ulven forflytter seg nordover

Ulven det jaktes på driver nordover i dalen, og det gjøres nå forsøk på å finne ut hvor langt den har kommet.