Det gikk forholdsvis bra da buss, vogntog og personbiler var involvert i en massekollisjon på E6 nord for Tretten onsdag kveld. Det var likevel dramatisk nok for alle som var direkte involvert, og opplevelsen preget helt sikkert også alle som på avstand så blålysene fra det som etter hvert ble mange biler fra nødetatene.

Det diskuteres hvorvidt det var glattere enn det skal være på E6, og om redning og rydding ble gjennomført raskt nok. Etter hvert får vi svar på de fleste spørsmål rundt hendelsesforløp og årsaker.

Hendelsen denne ettermiddagen er først og fremst et nytt eksempel på hvor sårbar for hendelser enkelte strekninger på E6 i Gudbrandsdalen fortsatt er. Etter kollisjonen onsdag var hovedvegen mellom Oslo og Trondheim stengt i fire og en halv time. Bilister i kø ble oppfordret til å holde seg i køa med andre ventende. Andre rakk å svinge av E6 på Tretten eller på Fåvang. De tok seg forbi ulykkespunktet ved å kjøre fylkesvegen på vestsida av Lågen, på en veg som knapt kan sies å være verken dimensjonert eller utformet for store trafikk eller for dagens biler.

Det har vært diskutert å droppe lokalveg/omkjøringsveg når resten av gamle E6 en eller gang skal erstattes med en ny. Glem det! Ulykka på Tretten er en ny bekreftelse på hvorfor. Alvorlige hendelser deler dalen kommunikasjonsmessig i to, og hemmer trafikkflyten mellom landsdeler. Vi vil se at antall ulykker går ned når ny veg står ferdig, men behovet for omkjøringsveg blir ikke borte.

Les også

Kjepphester er dårlige til å dra, og de står i vegen for ny E6

Det er dessuten slik at de grender og tettsteder som aksepterer å være vertskap for en motorveg, trenger en veg som binder lokalsamfunn sammen. Det er behov for å kunne bevege seg mellom grender og tettsteder uten å måtte ut på E6, og det er åpenbart behov for en veg for saktegående trafikk, som lette motorkjøretøy, traktorer og annen motorredskap.

For folk som bor og arbeider langs E6, er lokalveg/omkjøringsveg viktigere enn spørsmålet om fire felt eller to felt og forbikjøringsfelt, og vi håper spørsmålet om å droppe lokalveg nå kan parkeres en gang for alle.