Under Solberg-regjeringen har kommunene nå fått medhold i 9 av 10 saker!

Av
DEL

debattGD og lokale Ap-politikere uttrykker frustrasjon over mangel på lokalt sjølstyre. Men, fremstillingen er etter mitt skjønn både upresis og uriktig.

Som Høyre-politiker er også jeg opptatt av lokalt selvstyre – det nytter nemlig ikke at lokaldemokratiet ble grunnlovsfestet i 2016 hvis dette ikke omsettes i praktisk politikk. Det er nettopp det Solbergregjeringen gjør. Det kan synes som det er behov for litt realitetsorientering hos mine to politikerkolleger fra Ap om det politiske landskap, hva gjelder denne type problematikk.

Når meklingsrunder med fylkesmannen i innsigelsessaker ikke fører fram til enighet mellom kommune og regional stat, havner saken på bordet til kommunal- og moderniseringsministeren. Noe av det første Høyre-regjeringen gjorde i 2013, var å flytte forvaltningen av plan- og bygningsloven fra Klima- og miljødepartementet til det sektorovergripende Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette for å sikre at arealplaner – som i stor grad er førende for lokal samfunns- og næringsutvikling – skulle bli vurdert ut fra et mer helhetlig perspektiv enn det embetsverket i Miljøverndepartementet hadde.

Under rødgrønn regjering fikk kommunene medhold i kun 4 av 10 innsigelsessaker. Under Solberg-regjeringen har kommunene nå fått medhold i 9 av 10 saker! Så det er meget upresist når GD skriver at lokalt sjølstyre er forbeholdt festtalene. Det er totalt sett betydelig færre innsigelsessaker som oversendes departementet nå under Solberg-regjeringen enn under rødgrønn regjering, rett og slett fordi kommunenes gjennomslag i de fleste saker har hatt en oppdragende effekt på fylkesmennene.

Så er det også slik at for å vinne fram i en innsigelsessak er det en klar fordel om man har like vedtak, både i kommunestyret og på fylkestinget. Der bør Trosholmen og Vassdokken gå noen runder med sine egne. Gang på gang stemmer nemlig Ap på fylkestinget imot sine egne lokalpolitikere i arealplansaker, og støtter heller fylkesmannen i meklingsmøtene. Kanskje ikke så rart. I Ap sitt 98 sider lange stortingsprogram for 2017–21 står det ikke et ord om lokaldemokrati, lokal forvaltning, sjølråderett eller annet som taler for at Trosholmen og Vassdokken har gehør i sitt parti for sine klager.

Tvert imot er man opptatt av at «regionene må få en sterkere samfunnsutviklerrolle, og regionale planer skal styrkes som utviklingsverktøy» – noe vi alle vet er en utfordring for kommunens planarbeid – fordi regionale planer er innsigelsesverktøy. Nå er det tid for arbeid med nye stortingsprogrammer – kanskje Ap burde se litt på egen politikk.

Oddvar Møllerløkken, leder Lillehammer Høyre og Innlandet Høyre

«Kommunalt sjølstyre» er et begrep først og fremst for festtalene

Frustrerte lokalpolitikere: – Vi må få bestemme mer selv

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags