Ung i Lillehammer – utfordringer og løsninger

Mandag 28. august

Kl. 18.00-19.30

Jernbanegata 13, GD-bygget, 2. etasje (Hub LHMR)

Temaet for arrangementet er Ung i Lillehammer – utfordringer og løsninger.

Vi skal høre om dagens situasjon for unge og få høre ulike syn på hva som er viktig å fokusere på fremover.

Innledere:

Stine Elisabeth Tøndevold, SLT-koordinator i Lillehammer kommune (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak)

Geir Lippestad, partileder, Partiet Sentrum, om utenforskap.

Gunn-Saimi Laakso, tidligere Tyrilisenteret, om funn fra prosjektet Oppfølgingsteam Lillehammer kommune

Partiet Sentrum tar unges utfordringer på alvor. Partiet har psykisk helse som et viktig tema i politikken, i kampen mot utenforskap. Det være seg rus, psykisk utfordringer eller utenforskap i alminnelighet.

Stine Elisabeth Tøndevold gir oss info og hovedtrekk om hva de ser i ungdomsmiljøet nå.

Gunn-Saimi Laakso gir oss innblikk i hennes erfaringer fra Tyrilisenteret og funn fra hennes arbeid med prosjektet Oppfølgingsteam Lillehammer kommune, et prosjekt bestilt av statsforvalteren.

Geir Lippestad gir oss et bilde av hvilke utfordringer samfunnet står overfor hvis vi ikke lykkes med tidlig innsats, hvorfor vi som samfunn bør bekjempe utenforskap og gir et innblikk i hvorfor Partiet Sentrum setter psykisk helse høyt på agendaen.