Gå til sidens hovedinnhold

Ungdom som velger utdanning innen helsefag må få den lønnen de fortjener i framtida

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Langt fra alle 10.-klassinger vet hva de vil jobbe med som voksen. I år kan framtida framstå mer usikker enn før. Mange har blitt permittert eller har mistet jobben. Reiselivet og restaurant- og serveringsbransjen har fått seg en alvorlig knekk.

Tall fra NAV viser derimot at det er spesielt stor etterspørsel etter sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere. I fjor søkte rekordmange seg til lege- og sykepleierutdanning her i landet. Pandemien har vist hvor viktig de ansatte i helse- og omsorgssektoren er. De vil ikke bli mindre viktige i framtida, når stadig flere av innbyggerne i Innlandet blir eldre. I dag er antallet eldre over 70 år i Innlandet 55 000. I 2040 vil denne aldersgruppa utgjøre over 80 000 personer. Opp mot én av tre her i landet må i framtida jobben innen helse og omsorg i 2060

I 2040 er er elevene som går på ungdomsskole i dag godt i gang med arbeidslivet. Valgene ungdommen tar i dag og de kommende årene vil påvirke hvilken arbeidskraft vi har lokalt. Gudbrandsdalen trenger sårt ungdommene i framtida.

Ungdom som velger en utdanning innen helse og omsorg må få den lønnen de fortjener. Det må bli attraktivt å velge yrker samfunnet er avhengig av. Framtidas eldreomsorg kan ikke basere seg på moderne hjelpemidler og utenlandsk arbeidskraft. Kommunene og andre arbeidsgivere må tilrettelegge slik at de unge får den praksisen de trenger. Deretter må nok heltidsstillinger opprettes slik at jobbene er mulige å leve av.

Gudbrandsdalen trenger unge som ser jobbmuligheter her. Usikkerhet har derimot preget det siste året. Hjemmeskole og avlyste eksamener er for mange tungt å hanskes med. Foreldre, lærere og andre som støtter ungdommene har derfor en viktig jobb den kommende tida. De må hjelpe ungdom med å se at det kommer en bedre tid. De må vise ungdom som er i ferd med å miste motet at det er verdt å fullføre skolen.