Det er ei uke siden ungdommene våre tok til gata for å kjempe for klima i Lillehammer og i hele verden. Støvet har lagt seg etter demonstrasjonene, men det skal ikke engasjementet! Budskapet om at vi må handle nå, tar vi på største alvor. Vi skal ikke bare lytte, vi skal også handle.

Vi i Lillehammer Arbeiderparti setter klima og miljø høyt, fordi vi setter innbyggerne våre øverst. Klima er vår tids største utfordring, og det er lokalt vi må ta grepene. Det handler om å ha en sunn klode og å bevare natur- og kulturmiljøer både i dag og for framtida. Men ikke minst handler det om hverdagen vår. Miljøforholdene der folk bor og oppholder seg til daglig, har stor betydning for vår helse og trivsel, og gir oss økt livskvalitet.

Allerede i 2015 vedtok vi at Lillehammer skal bli Norges første nullutslipp-by (klimanøytral by). Når vi skal arbeide for utviklingen av Lillehammer lover vi å ha klima og miljø som grunnlag for alt vi gjør. Heldigvis har vi mange gode tiltak å vise til allerede. Vi jobber dag og natt for dobbeltsporet jernbane. Vi har en sterk satsing på få flere til å gå og sykle ved å bygge flere gang- og sykkelveger og ved å leie ut elsykler fra kommunen. Vi velger å kjøpe klimavennlige biler i kommunens regi. Vi er offensive innenfor miljøvennlige og framtidsretta bygg, med Nordre Ål skole og Gartnerhagen omsorgsbolig som eksempler. De er begge bygget i massiv tre som gir miljøvennlig bygg med økt trivsel. Bruk av tre stimulerer også industriutvikling i treindustrien. Lillehammer sentrum skal bli enda grønnere og frodigere med Nye Terrassen og Nordre Ål park. Dette er bare et knippe av mange gode tiltak.

Lillehammer Arbeiderparti jobber aktivt for at innbyggerne våre skal kunne ta klimavennlige valg i hverdagen. En av de viktigste virkemidlene vi har er kommunens planer. Gode planer som legger til rette for en by- og tettstedsutvikling som bevarer Lillehammers rike natur- og kulturmiljøer med gode møteplasser. Vi vil utvikle byen og transportsystemene videre med å fortette og bygge innenfra. Sånn utvikler vi sentrum som byens hovedpulsåre, og reduserer lokal forurensning og støy, ved å få flere til å gå, ta sykkel eller buss.

Så ungdom, vi hører dere! Vi lover at vi alltid skal ha deres engasjement og kunnskap tett med oss slik at vi går enda et skritt videre og finner enda bedre løsninger. Dere er framtida og vi skal jobbe hardt og trutt for at framtida deres skal bli god!