Ungdommens rusbruk: Her har seks av ti tiendeklassinger vært fulle

Seks av ti ungdomsskoleelever på Lillehammer drikker aldri alkohol. I Skjåk har nesten 6 av ti tiendeklassinger vært fulle.