Mandag 27. april skal åtte personer vitne i Eidsivating lagmannsrett som tar for seg ankesaken etter at en 17 år gammel gutt i 2019 ble dømt for å ha knivdrept en jente på Vinstra 31. oktober 2018.

Dommen i tingretten lød på forvaring i 13 år, med en minstetid på åtte år. Saken ble anket fordi tiltaltes forsvarer mente tiltalte i stedet burde vært dømt til tvungent psykisk helsevern.

Mandag skal åtte personer vitne via videolinje inn til tinghuset i Hamar. Dette blir gjort for å begrense antall personer i retten på grunn av koronapandemien.

På vitnelisten står to skoleelever, en lærer, politi, helsepersonell, fengselsbetjenter og en person som hadde med tiltalte å gjøre under utplassering fra skolen.

Ankesaken varer til og med 6. mai.