Ungdomshallen må islegges

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I kommunestyremøtet 29. oktober behandlet kommunestyret spørsmålet om bruk av Ungdomshallen som testarena for covid-19. Som eneste parti foreslo Høyre at teststasjonen for covid-19 i forbindelse med Ungdomshallen skulle avvikles og reetableres annet sted. Videre het det i forslaget vårt at reetablering og flytting skulle skje innen 1. desember. Dette ønsket vi for å unngå konfliktsituasjoner, og for å finne en annen permanent løsning hvor teststasjonen ikke var en begrensning for de vanlige aktivitetene i hallen. Det har vært en vanskelig tid for barn og unge generelt under pandemien, og bruk av Ungdomshallen til testing har medført at svært mange barn og unge har mistet tilbudet sitt.

Alle de andre partiene i kommunestyret stemte for å beholde teststasjonen i Ungdomshallen, likevel slik at dette skulle skje på slik måte at hallen igjen skulle islegges. For øvrig uten at de hadde hørt med aktørene som bruker hallen om den mellomløsningen de hadde funnet fram til var grei. Flertallets vedtak inneholdt heller ingen tidsfrister for islegging eller omorganisering.

Nå har saken vært diskutert i måneder. Hallen er fremdeles ikke islagt. Etter hva vi vet sikter kommunen mot å kanskje få den islagt før jul, men kanskje ikke før ut på nyåret. Dette til tross for at kommunedirektøren på direkte spørsmål uttalte av de håpet på, eller trodde, at hallen kunne frigis til isaktiviteter ved utgangen av november.

Dette er rett og slett ikke godt nok. Det er akkurat det vi fryktet når flertallet i kommunestyret vedtok at teststasjonen skulle bli værende. Det er ingen som er uenig i at Ungdomshallen har fungert godt som testarena, men det påvirker aktiviteten til flere hundre barn og ungdom. Det er ikke holdbart. Aktivitet som, særlig i disse tider, er viktig å kunne opprettholde for å bøte på andre mulige skadevirkninger av den pandemien vi er i.

Utgangspunktet må være at Ungdomshallen snarest blir islagt og klargjort for aktivitet.

Oddvar Møllerløkken, leder Lillehammer Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags