Gå til sidens hovedinnhold

Unge i Innlandet er bekymret: Frykter de faller utenfor arbeidslivet

Opinion har gjort en undersøkelse på oppdrag fra NHO, blant unge mellom 15 og 29 år. Resultatet er nedslående.

(OA:) – Ungdommen er framtiden. Dette er signaler vi må ta på alvor. Vi har et ansvar for å gi de unge i Innlandet tro på framtiden – og mest av alt sikre at de har jobber å gå til sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet i en pressemelding.

Han sier de har et ansvar for å gi de unge i Innlandet tro på framtiden – og mest av alt sikre at de har jobber å gå til.

– Koronakrisen har forsterket utfordringene. Selv om krisen har truffet bredt, er unge blant gruppene som er særlig utsatt. Vi må gjøre det vi kan for at våre unge som har blitt ledige ikke faller langvarig utenfor arbeidslivet, sier Kristiansen.

Vanskelig framover

Kristiansen mener det vil være et vanskeligere arbeidsmarked i Innlandet framover, der bransjer som har vært gode på inkludering og som har sysselsatt personer med lavere formelle krav, er hardt rammet.

– Det betyr at det kan bli tøffere for unge som har lite erfaring, og nyutdannede som skal ut i sin første jobb. Det er en stor bekymring, sier Kristiansen.

Tall fra undersøkelsen

6 av 10 (60 prosent) frykter at unge faller langvarig utenfor arbeidslivet pga korona

3 av 10 (31 prosent) er bekymret for å få jobb

Halvparten (48 prosent) er bekymret for egen økonomi

6 av 10 (61 prosent/nasjonale tall) tror denne generasjonen vil få det tøffere enn foreldrene sine

– Hovedprioriteten er nå å bevare og skape nye arbeidsplasser i hele Innlandet, sier Kristiansen.

Konferanse

Han forteller at det var et sentralt tema på NHOs årskonferanse torsdag 7. januar, og deres hovedbudskap i valgkampåret 2021. Han mener det er vesentlig at folk i Innlandet har en jobb å gå til når krisen er over.

– Det blir også viktig med målrettede tiltak for å stimulere økonomien og å bruke det viktige verktøyet vi har i arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken. Her har vi bedt om kompetanseheving på alle utdannelsesnivåer, med en kraftig satsing på unge, og særlig høy prioritet av blant annet yrkesfaglig kompetanse, sier Kristiansen.