Innlands-regionen er på mange måter et nasjonalt knutepunkt mellom nord og sør, øst og vest. Vi binder landet sammen. Vår infrastruktur er bygd opp gjennom generasjoner og har kostet milliarder av kroner. Det som er bygd, står ikke evig. Vi i anleggsbransjen vet godt hvor fort infrastrukturen bryter sammen uten vedlikehold.

Derfor er det svært ille at Statens Vegvesen i 2022 i realiteten har blitt påført et kutt på 20 prosent i vedlikeholdsbudsjettet. Det rammer Innlandet og det rammer hele Norge.

Nå jobber Regjeringen med statsbudsjettet for 2023. Vår statsminister har sendt ut signaler om at det planlegges betydelige kutt i 2023. Vi håper hans partifeller fra valgdistriktene Hedmark og Oppland bidrar til at disse kuttene ikke gjennomføres. Aps stortingsrepresentanter Nils Kristen Sandtrøen, Lise Selnes, Even Eriksen, Rigmor Aasrud og Rune Støstad bør klart og tydelig si fra om at veiene våre er vår felles nasjonale formue og at de ikke må bli regjerings kutt-post når statsbudsjettet skal gjøres opp.

Kuttene er først og fremst ille fordi veiene blir dårlige. I tillegg bidrar mindre veibygging og -vedlikehold til å skape en forsterket krise for maskinentreprenører og anleggsbransjen. Mange bedrifter sliter og faren for oppsigelser og konkurser utover vinteren er stor.

Våre stortingsrepresentanter har derfor et stort ansvar når statsbudsjettet skal loses gjennom. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har spilt inn hva som skal til for å dempe krisen:

• De næringer som er mest dieselavhengige må få midlertidige kompensasjonsordninger for å dempe virkningene av de ekstreme prisene

• De offentlige byggherrene må gis økonomiske rammer slik at de kan dele byrdene med entreprenørene i kontrakter inngått før og like etter krigsutbruddet.

• Regjeringen må unngå at samferdselssektoren må ta de største kuttene når pengebruken skal holdes tilbake. Eventuelle innstramninger må fordeles på ulike sektorer. Å stoppe veiutbygging og vedlikehold er det motsatte av å bygge landet for framtiden

Leiv Peter Blakstad, distriktssjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)