Unødvendige flomskader er Fylkesmannens ansvar

-  Knut Storberget bør sove dårlig inntil han har fått ordna opp i dette, skriver Anders A. Fretheim om flomfaren på Frya.

- Knut Storberget bør sove dårlig inntil han har fått ordna opp i dette, skriver Anders A. Fretheim om flomfaren på Frya. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 

Fylkesmannen har ansvaret for mulig store, unødvendige flomskader på Frya Industripark.

Situasjonen i Frya elv er nå at fra utløpet i Lågen og ca. 250 m oppover, er elveløpet fylt med grus omtrent med høgde med arealet på sidene av elva.

I arbeidet med Lågenplanen med sideelver, har de beste ekspertene i Vassdragsdirektoratet, NVE anslått at Frya årlig transporterer 8 – 9.000 m3 grus og stein. Sand og finere materiale som transporteres i vannet, utgjør tilsvarende til sammen ca. 17.000 m3. Ved en storflom anslår NVE at det kan komme opptil 10 ganger så mye.

NVE skriver nå at det er «stor sannsynlighet for stor vårflom i alle landsdeler i elver som vesentlig kommer fra indre strøk». Det kan bety at Frya har med seg 100.000 m3. Verste situasjonen vil bli dersom Frya og Lågen er flomstore samtidig. Da vil Frya stoppe opp og renne sørover. Grusen vil delvis legge seg igjen videre oppover elva. Renseanlegget, ridehall og industrihaller i nedre del av Industriparken kan bli påført store skader. Alternativt vil en del av den grusen som ligger der nå, bli ført ut i Lågen sammen med en del av vårens tilførsler. Men der er det for mye grus fra før.

Etter grundig befaring med folk fra Fylkesmannen, NVE og fylkeskommunen, skrev ordførerne i Ringebu og Sør-Fron brev til disse 7. nov. 2019. Ordførerne ba om å få ta ut i størrelsesorden 75.000 m3, for å hindre at massene havner i Lågen, hindre skadeflom m.m. Ordførerne har etter mitt syn, fulgt opp dette så godt som mulig, men Fylkesmannens miljøvernavdeling har vært totalt avvisende. Det er vanskelig å forstå at det her er store miljøinteresser, og andre fagfolk mener at det er best for miljøet å ta ut grusen. Kostnadene kan i alle fall bli svært store ved å la den ligge.

Det er ikke gjort på et par dager å ta ut så mye grus at det monner. Nå er det ideelle forhold. Det er fylkesmannen som representerer øverste instans, Olje og – Energidepartementet i Innlandet. Det har fra departementet kommet mange henstillinger om å forebygge i stedet for å reparere. Knut Storberget bør sove dårlig inntil han har fått ordna opp i dette.

Anders A. Fretheim, Ringebu

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags