Unyansert om Medisinsk avdeling på Lillehammer

Lillehammer sykehus
Sykehuset Innlandet

Lillehammer sykehus Sykehuset Innlandet Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
I Oppland Arbeiderblad 19. juni kunne vi lese om hvordan Medisinsk avdeling på Lillehammer ble omtalt under styremøtet til Sykehuset Innlandet dagen i forveien. Vi mener at bildet er unyansert, saken er uheldig fremstilt, og vi har behov for å kommentere dette.

Til tross for sin beliggenhet langt fra nærmeste storby og universitetssykehus, har Medisinsk avdeling på Lillehammer lyktes med å utdanne og knytte til seg spesialister innenfor de aller fleste indremedisinske grenene. Avdelingens ambisjoner har vært å utvikle et best mulig faglig tilbud til sine pasienter, og et miljø der flest mulig problemstillinger og behandlinger kan håndteres og tilbys lokalt.

At hensikten har vært å “tilhøre en annen liga” enn de andre sykehusene i Innlandet, slik styremedlem Gladhaug antyder, fremstår for oss som en nedvurdering av sunne ambisjoner og strukturert, langsiktig arbeid for etablering av et godt fagmiljø. En retorikk der de ulike sykehusene settes opp mot hverandre, hvor man søker å fragmentere tilbud som vurderes å være “for gode”, ønskes ikke velkommen av oss.

I den samme artikkelen omtales Lillehammers hjertevakt, som altså er oppe til vurdering i styret. Denne vaktordningen er også del av helt nødvendig helgebemanning. Dersom denne avvikles, vil det med all sannsynlighet kompenseres med annen tilstedeværelse i helgene. Netto besparelse vil dermed være betraktelig mindre enn 2,3 millioner kroner. Dette er ved flere anledninger kommunisert fra avdelingens legegruppe. Det er skuffende at det i OAs artikkel fra styremøtet likevel gis en upresis fremstilling av potensiell gevinst, ved å fjerne et tilbud som er svært velfungerende, og kommer alvorlig syke pasienter til gode.

Reduksjon i antall legeårsverk med opprettholdelse av aktivitetsnivå innebærer at hver lege må løpe fortere. Tross god deltakelse i Birken, ser vi ikke lyst på en tilværelse der allerede travle dager blir travlere, kurs og fordypning går tapt til å avlaste klleger i det kliniske arbeidet, og pasientsikkerheten risikerer å bli rammet. Dette vil også gå utover rekrutteringen og stabiliteten i legegruppen. Vi er stolte av å si at vi per i dag tilhører en avdeling der det er godt å jobbe. Styret i Sykehuset Innlandet er velkomne til vår avdeling hvis de ønsker å forstå hvorfor.

Konsulent Hauge er sitert på at vår avdeling har “bygget opp et tilbud som hadde fortjent et større pasientgrunnlag”. Vi mener at pasientene i Innlandet fortjener et fagmiljø som er robust, ambisiøst og fremoverlent. Det krever vilje, engasjement, og avhenger av støtte også oppover i systemet.

Espen Lund Johannessen og Marte Aimée Staude Heier,
tillitsvalgte for eger i spesialisering 2-3 ved Medisinsk avdeling, Lillehammer sykehus


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags