UP varsler storkontroller også lokalt– her er strekningene der du må passe deg hvis du vil beholde feriepengene

Pass UP! I sommer blir det rus- og fartskontroller langs norske veier. Sjekk hvilke veier politiet prioriterer.