Gå til sidens hovedinnhold

Uredelig om Dronningsetra

Artikkelen er over 1 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

DNT Gudbrandsdalen har søkt om godkjenning av ny tomt på Flekkmoen, til vårt hytteprosjekt Dronningsetra. Når det gjelder valg av ny tomt, så har vi allerede avtale med Statskog som er grunneier. Vi valgte derfor å finne et nytt sted på deres grunn, fremfor å forhandle med private. For oss som forening er det trygt å ha en aktør å forholde seg til i et slik prosjekt, der vi er avhengig av sikre avtaler i lang tid fremover.

Den nye tomta er vurdert som brukbar til tenkt formål, og funnet etter dialog med grunneier Statskog, Nord-Fron kommune og Fylkesmannen i Innlandet. Vi har også samtidig foreslått omlegging av stinett mellom Flekkmovegen og Sikkilsdalsvegen. Traseen forbi Strålvatnet og Veslevassetra sløyfes, og flyttes til sør-vest for Strålsetra langs eksisterende landbruksveg og gammel kjerreveg. Denne er delvis skiltet gjennom et prosjekt fra Skåbu Tverrbygda løypelag. De er godt synlige og trenger ikke noe rydding for å brukes. Et samarbeide for vedlikehold av disse er diskutert lokalt.

Grunnen til at DNT Gudbrandsdalen kommer med ny søknad, er at vi har tatt hensyn og vurdert innspillene til området ved Strålvatnet. Vi har alle formelle godkjenninger på plass for å sette i gang prosjektet på den godkjente tomta, men etter gode tilrådinger har styret valgt å finne, og å søke på annen tomteplassering.

DNT Gudbrandsdalen har allerede vist at vi lytter til faglige innspill og råd. Hytta er flyttet, stinettet lagt om, og antallet sengeplasser nedjustert. Det vil også redusere lengden på kjørespor i terrenget, da den nye tomta ligger i nær tilknytning til Flekkmovegen og landbruksveg. Dette vil også gjøre det lettere tilgjengelig for tilsyn og vedlikehold.

Den nye søknaden medfører en ny prosess på et nytt tiltak, som skal opp til politisk behandling i Nord-Fron kommune. Deretter vil saken sendes ut på høring.

MEN: Vi opplever det som uryddig når noen aktører bedriver privat saksbehandling i mediene, og blander sammen forhold ved det tidligere prosjektet og dette nye prosjektet. Vår oppfordring er: Forhold dere til prosessen og til spillereglene – det er det vi kommer til å gjøre, også denne gangen!

Vi vil heller oppfordre alle som engasjerer seg i prosjektet om å sette seg godt inn formålet med hytta, hva vi har søkt om, og deretter delta i kommunens høring. Det er slik vi kan sikre at saken blir godt opplyst, og at vedtaket blir så godt som mulig. Søknaden og alle dokumenter finner du både på hjemmesiden til DNT Gudbrandsdalen og hos Nord-Fron kommune.

Magnar Bratlien, styreleder DNT Gudbrandsdalen