Det er urettferdig at pensjonistene har fått mindre å rutte med i fem av de siste seks årene. Derfor er det provoserende at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen nok en gang har lagt fram et trygdeoppgjør som gir en reallønnsnedgang.

Det er uakseptabelt at pensjonister som har stått på gjennom et langt liv, skal ha dårligere inntektsutvikling enn yrkesaktive. Når prisene på varer og tjenester stiger, er det mange pensjonister som ikke har råd til å delta i samfunnets mange aktiviteter.

Vi vet også at dårligere økonomi fort går ut over både kosthold og andre livsnødvendigheter som lege, medisiner og tannlege. Det er egenandel på det meste av helsehjelp og medisiner er dyre.

Og vi vet at med mindre penger å bruke, så kjøper vi mindre. Det går da selvfølgelig ut over samfunnsøkonomien at pensjonistene får dårligere råd. I Norge snart runder en million pensjonister.

Fagforbundet mener at pensjonistene må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, med Pensjonistforbundet som den ene parten. Regulering av pensjonene må være ett av forhandlingstemaene.

Bjørg Hageløkken, leder av Fagforbundet, sentralt pensjonistutvalg, Hamar