Urolige for barnas skolevei:- Det må gjøres noe, før det verste skjer

Foreldre er bekymret for sikkerheten langs skoleveien i Røyslimoen, og vil at kommunen sørger for at et fotgjengerfelt kommer på plass på Røyslivegen.