Jeg er ikke prest, men en helt ordinær kirkegjenger i Den norske kirke. Det er helt uforståelig at enkelte biskoper nå opptrer på tvers av, og med bakgrunn i hva samtlige biskoper vedtok i fjor høst i forholdet til kvinnelige prester og mannlige prester. Da vedtok en at mannlige prester ikke kunne frasi seg å jobbe sammen med kvinnelige prester.

Det er urovekkende at enkelte biskoper nå løper fra sitt eget vedtak! Jeg er tilhenger av kvinnelige prester, og synes at biskopene nå skal forsvare sitt eget vedtak. At vaktlister skal tilpasses kvinneprestmotstandere, er helt uakseptabelt, og en klar diskriminering av kvinnene.

Jeg vet at det finnes mange gode kvinnelige prester i vår kirke. Det er meningsløst at disse skal bli satt til side og ikke kunne få samarbeide med sine mannlige kolleger. Vi må kunne forlange at begge kjønns prester skal få samarbeide i kirkens gudstjenester!

Ola Ødegaard, Dokka