I tirsdagens debatt ble ordførerkandidatene utfordret på å se ungdommene rett i øya ved neste valg og fortelle dem at "disse tiltakene har vi gjennomført i Gausdal, og de har ført til store klimagassutslipp i perioden 2019-2023".

Jeg skulle ønske, på vegne av kloden, klima og framtiden til ungdommen vår at ordførerkandidatene ikke hadde famla etter svaret, vridd seg på stolen, skyvd utfordringene fra seg og svart noe annet enn dette:
«Vi veit ikke», «Vi må få mer kunnskap», «Vi har klødd oss i hue, men har ikke finni svar», «Vi kan resirkulere», «Vi må vente på teknologi» «Vi må spørre ungdommen».
Dersom ordførerkandidaten fra MDG hadde vært tilstede ville det forhåpentligvis kommet konkrete tiltak på bordet, men han var dessverre ikke der.

Det er vel og bra å involvere ungdommen i dialogen. Men de kan ikke vente på at politikere får mer kunnskap eller at teknologiske løsninger skal redde oss. De vil ikke ha mer snakk, men handling NÅ og har ropt det til politikerne og oss voksne gjennom blant annet skolestreiker. Nytt klimabrøl komme forresten 30.08. utenfor Stortinget og andre steder i landet vårt.
Gausdal kommune hadde en klima&miljøplan som utløp i 2013. I planen var det en målsetting om å redusere klimagassutslipp i Gausdal til 1995-nivå innen 2013. Planen inneholdt 27 gode tiltak innenfor både landbruk, transport, energieffektivisering av bygg, innkjøpsavtaler mm.

Alle veit at det ikke hjelper med en plan hvis det ikke finnes handlingsvilje. La ungdommen virkelig se gjennom konkret handling NÅ at dere som styrer Gausdal virkelig VIL utføre klimapolitikk med den nye klima&miljøplanen som et aktivt og forpliktende styringsverktøy. Ta gjerne ungdommen med på råd under utarbeiding av planen, og sørg for at du om 4 år kan se dem rett inn i øya og svare at JA! Vi har lykkes med å redusere Gausdals klimagassutslipp!
Dere har nok kunnskap, nå må dere vise politisk handlingsvilje til å gjennomføre klimapolitikken.

Det ligger et stort klimaansvar for kommune i å være tjenesteyter, eiendomsbesitter, byggherre og innkjøper. Tar dere som styrer gode valg kan kommunen utgjøre en enorm grønn kraft!