To fantastiske, avslørende og dramatiske fotografier (fotograf Kjell Haugerud) med tekst under ble publisert i GD, henholdsvis 20. og 21. desember 2019.

Den 20.12 vistes bilde av to handfalne vikardirektører Kari-Mette Vika og Ane Kaurstad, som skal gjøre rede for de mange millionene som renner ut av sykehusene Lillehammer og Gjøvik hver uke. Lillehammer og Gjøvik er to store sykehus oppløst til en divisjon av uviss årsak – og gjøre det ikke så bra som helseforetak. De to direktørene er økonomisk bankerott og legger skylden på Lillehammer-Gjøvik. Til og med etter å ha lagt ned så mange senger, sparket så mange ansatte, sagt nei til så mange sykehuspasienter og skulle spart så mange millioner. De er selv blitt rutinerte, vel situerte byråkrater som kan gjenta seg selv i det uendelige. Var det ikke fordi det regionale helseforetaket ikke kan gå konkurs etter Helseforetaksloven så hadde hele Helse Innlandet ikke eksistert som HF i dag.

21.12 vistes bildet av et skrekkscenario av HF Innlandets styre med styreleder Anne Enger, direktør Alice Beathe Andersgaard, Jørgen Hurum, Marianne Nielsen og andre styremedlemmer. Bildet viser en kaotisk blanding av skrekk, forvirring, oppløsning, sjokk, fortvilelse, sinne og handlingslammelse. Mennesker som snakker i munnen på hverandre- som en liten barnehage som ikke har fått lørdagsgodt!

Midt i flokken sitter en litt mer konsentrert styrenestleder Tor Berge som skriver forslag til brev fra styret: «Styret i Sykehuset innlandet er så bekymret for Mjøssykehuset at de samlet seg for å skrive en påminnelse til Helse Sør-Øst om hva de faktisk har vedtatt.» Styret har fått bekymringer. Blir heller ikke de lenger hørt av Helse Sør-Øst? Kanskje de også snakker for døve ører etter hvert?

Styret for HF Innlandet har lenge kost seg med sitt gjennomslag for Mjøssykehuset, vel vitende om at dette ikke ville være til det beste for befolkningen i Hedmark og Oppland. De har også visst at med alle store inngrep på sykehusene i Oppland og Hedmark – vil resultatet bli ett eneste sykehus for de få prioriterte ved Mjøsbrua. Men resultater av Styrets disposisjoner i HF Innlandet er verre en verst siden Styret bare tenker økonomisk bunnlinje og tror de kan tjene penger på norsk helsevesen!

Styret har stått med pisken i hånden i mange år; de har spart og spart, men til ingen nytte. De får ikke bevist at Helseforetaksmodellen er vellykket- snarere tvert imot! Personalet og pasientene i Oppland og Hedmark har bøyd seg under denne pisken i mange år- under en overdreven og misforstått trang etter å spare penger. Det blir færre og færre senger og færre til å stelle med og behandle pasientene. Pasienter og personell skal ut av sykehuset. I 2020 gjentas Styrets mantra: 100 millioner skal spares inn årlig, 21 sykehussenger og 120 årsverk for personell skal bort i 2020.

Det vil bli de rike, «oppegående» pasienter og deres familier med de letteste eller mest lønnsomme sykdommer (sykdommer takseres etter forskjellige priser) som får plass ved Mjøssykehuset.

Helseforetaket fikk ved ny lovendring fredag 13. desember i år tilgang til å prioritere pasienter i Oppland og Hedmark etter «nytteverdi, alvorlighet og kostnader». Det er dermed klart at ei gammel dame i Lom eller Skjåk med kols og hjertesvikt og dårlige hofter- og litt andre skavanker attpåtil, ikke tenner prioriteringens fakkel hos direktørene i Sykehuset Innlandet! Det er nok mye alvorlighet, men ingen nytteverdi og utrolig kostbart,- med gamle damer og gamle menn!

De to bildene tatt 20. og 21.12 minner meg om gamle malerier med ansamling av til dels desperate mennesker med forskjellige agendaer som Rembrandts gruppeportrett av tjenestemennene i Clothmakers Guild- dvs. kontrollører av tøyprøver i Amsterdam, eller andre mer konspiratoriske bilder. De hadde en like hel-økonomisk agenda som styret i Innlandet, men deres kontrolltiltak var nok mer innbringende!

Ved siden av innlegget 21.12. kommenterer politisk redaktør Hallvard Grotli i «Skandalen med Lillehammer sykehus» -og spør retorisk: «Hvor lenge kan dette pågå? Hvor lenge blir Enger og Andersgaard sittende?»

Ledelsen for HF Innlandet burde gått av for lenge siden og HF Innlandet burde vært lagt ned! Jeg håper kommunepolitikere tar fatt i denne alvorlige helseskandalen i 2020! Et godt og nært sykehustilbud vil bety det meste for utviklingen og bosettingen i Oppland og Hedmark i fremtiden!

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med, Oslo/Lom