Vi legger bak oss et uvirkelig år. Covid-19 året. Ledigheten er mer enn doblet på kort tid. Flere bedrifter og næringer har opplevd uvirkelige tider, og i vår del av landet kjenner vi spesielt på at reiselivsnæringen er truet. Vi vet at hver fjerde reiselivsbedrift allerede har permittert over 75 prosent av sine ansatte. Dette blir den andre vinteren med sterkt redusert turisme, den første hele sesongen som blir vanskelig å fylle med inntekt. Vi legger bak oss en rolig juleferie, og det kommer også en vinterferie og en påskeferie der det fremdeles er usikkert hvor mange som kan reise. Visit Lillehammer opplyser til NRK at 40 prosent av vintergjestene i Lillehammer og Gudbrandsdalen kommer normalt fra utlandet.

Usikkerheten som oppstår koster mest for arbeidstakerne. Permitteringer og usikre jobber gjør at mange ikke vet hvordan 2021 blir for dem. Om økonomien vil holde. Om de fortsatt har en jobb å gå til når våren melder sin ankomst.

I Innlandet merker vi nå en svak økning i antallet arbeidsledige. Det er tungt for folk og bedrifter og ha det så økonomisk krevende over lengre tid.

Til sommeren er forhåpentligvis smitten lavere og vaksinetilgangen bedre, men da kommer en måned uten inntekt for alle som var permitterte eller ledige i fjor, siden regjeringen har fjernet ferietillegget for dagpenger.

Forutsigbarhet for folk og bedrifter er viktig. Gjennom året har det vært tydelig at smittevernshåndteringen og de økonomiske krisepakkene har vært uavhengige av hverandre, noe som skaper en håpløs situasjon for alle som blir kastet inn i usikkerhet. Dette kan ikke fortsette inn i 2021. Økonomiske tiltak må gå hånd i hånd med smittevernstiltakene.

Selv med åtte måneder å forberede seg på var regjeringen ikke klare til å håndtere den varslede smittebølge to når den kom. Nye ordninger måtte etableres uten at det var klargjort systemer som skulle utbetale penger. Bedriftene trenger krisepenger med en gang, ikke midler som først er tilgjengelig flere måneder senere. De hardest rammede trenger mer i støtte enn de får nå. Inntektssikringsordningene og permitteringsordningen må forlenges med en gang, og ikke i siste liten etter press fra opposisjonen.

Vi må også sørge for å ha ordninger som treffer de som faller utenfor de generelle ordningene, slik som oppstartsbedrifter, sesongbedrifter og aktører innen event- og arrangementsbransjen.

2020 har vært et rart år. Partiene har vist at vi kan samarbeide på tvers når landet trenger det, men det har også vært tydelig hva de rent ideologiske forskjellene mellom oss er. Utover året har det blitt mer og mer tydelig at regjeringspartiene lytter mer til SMSer fra NHO-topper enn de lytter til fagbevegelsen.

Når vi nå går inn i valgåret 2021 er det verdt å merke seg hvem partiene står opp for, både i hverdagen og når det virkelig gjelder.

Rigmor Aasrud, stortingsrepresentant (Ap)