Utbrudd av norovirus – pasienter isolert og sengepost stengt

Fire pasienter er så langt isolert etter utbruddet av norovirus på medisinsk avdeling ved sykehuset på Gjøvik.