22. mars i fjor samlet mange barn og unge i Norge seg utenfor rådhus eller på torg til skolestreik for klimaet. Noen dro alene, andre med venner. Hele klasser med lærere deltok og flere yngre deltok med sine besteforeldre. Inspirert av Greta Thunberg ville våre barn og unge vise oss at det kreves handling umiddelbart for at de skal ha et håp om en framtid der klimaendringer ikke har ødelagt vårt livsgrunnlag.

Det finnes ingen planet B. Utdanningsforbundet Innlandet mener det er viktig at vi tar barn og elevers klima og miljøengasjement på alvor i barnehager og skoler. Årets TV-aksjon har «Plast i havet» som tema, og det gir oss anledning til å ta tak i et stort miljøproblem sammen med den oppvoksende generasjon. Vi vil oppfordre barnehager og skoler til å ta i bruk undervisningsopplegget som er laget og finne lokale tiltak sammen med barna for å minske plast i naturen. Hvilke handlinger kan vi gjøre lokalt som bidrar til bedre klima og miljø globalt?

Både rammeplan for barnehage og den overordna delen av læreplanen beskriver arbeid med bærekraftig utvikling. Barnehager og skoler skal bidra til at barn skal forstå sammenhenger mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og forstå at dagens handlinger har konsekvenser for framtida. Vi skal tenke og handle lokalt, regionalt og globalt.

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. En fjerdedel av dette kommer fra Sørøst-Asia. Midlene fra årets TV-aksjon vil gå til tiltak for å redusere tilførselen av plast i havet der problemene er størst. Elever, lærere, offentlig ansatte, bedrifter og foreninger vil få opplæring i kildesortering og bedre systemer for avfallshåndtering. Det vil gjøre en stor forskjell for dyr og mennesker!

Vi har ett hav – en planet! Det er vårt felles ansvar å ta vare på planeten. Utdanningsforbundet Innlandet mener vi må ta barn og elevers engasjement på alvor og dykke ned i havet, inn i denne problematikken sammen med dem, og finne løsninger for framtida.

Rannveig Theisen, leder Utdanningsforbundet Innlandet
Inger Marie Kleppan Georgstad, kontaktperson grunnskole Utdanningsforbundet Innlandet