Kampen for, og arbeidet med, skeives rettigheter ble aktualisert ytterligere denne sommeren, etter den tragiske masseskytingen som fant sted i Oslo natt til 25. juni. To mennesker ble drept og flere skadet, i en hendelse som var rettet direkte mot det skeive miljøet i Norge.

Denne uken markerer organisasjonen Fri Pride i Hamar, med ulike arrangement, show, parade, konsert og ikke minst en minnemarkering. Utdanningsforbundet Innlandet håper hele lærerprofesjon møter opp og deltar i paraden lørdag.

I 2015 vedtektsfestet Landsmøtet til Utdanningsforbundet et eget utvalg for likestilling og mangfold, med påfølgende oppretting fra 2016. Utvalget har et bredt arbeidsfelt, og spenner fra likestilling mellom menn og kvinner via ikke-diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I Utdanningsforbundet profesjonsetiske plattform er det satt ekstra fokus på respekt og likeverd, og vi som fagforening og profesjonsorganisasjon skal ikke akseptere noen form for undertrykkelse, indoktrinering eller fordomsfulle vurdering. Den enkeltes egenart og personlige integritet fordrer respekt.

Som Norges største profesjonsfagforening er det vår plikt til å jobbe kontinuerlig for å sikre at ingen mennesker opplever undertrykking, frykt og diskriminering. Et samlet fagforeningskorps skal hver dag jobbe for at alle arbeidstakere i Norge skal oppleve et arbeids – og hverdagsliv der enhver kan elske den man ønsker, der enhver skal kunne få lov til å la sine følelser og verdier komme til uttrykk på den måten man selv ønsker. Utdanningsforbundet ønsker et samfunn preget av tillit, toleranse og respekt for ulikheter og mangfold.

Overordnet del til læreplanen for skole og rammeplanen for barnehagene trekker begge fram mangfold, gjensidig respekt og menneskeverdet som noen av kjerneverdiene lærere skal jobbe etter. I rammeplanen for barnehagene står det slik: «Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.» Sommerens tragiske hendelser, og ikke minst debatten rundt Pride, viser oss at også den meningsbærende del av befolkningen i Norge ville ha godt av å lytte til hva de minste barna i barnehagen får lære. Respekt, mangfold, ikke-diskriminering og menneskeverd er verdier vi aldri kan legge fra oss.

Vi ønsker alle en god og inkluderende Pride-markering, på Hamar til helgen eller hvor enn ellers i Innlandet det arrangeres.

Jill Johansen og Thore Johan Nærbøe, Utdanningsforbundet Innlandet