Lena: Naturbruk med energi- og miljøfag heter retningen som er ny fra kommende skoleår. Det er Lena- Valle videregående skole som tilbyr et treårig utdanningsløp som gir studiekompetanse med realfagsfordypning.

Grønn retning

Du har sikkert hørt om det grønne skiftet? På Valle får du kunnskap om energi, -miljø- og klimaspørsmål, og du får mulighet til å kombinere det du lærer i klasserommet med praktisk arbeid.

– Produksjon av biogass, solfangere, flisfyring, vindkraft, planteproduksjon, veksthus, skogsdrift og husdyrhold er stikkord for alt det spennende våre elever får ta del i, sier Dan Knapstad og Kristoffer Stenberg, begge lærere på Valle.

– Gjennom teori og praktisk arbeid i prosjekter håper vi å inspirere elevene til å tenke selv. Kunnskap om energi- og klimaspørsmål er ettertraktet og nødvendig kompetanse for et samfunn og en verden som forbereder overgangen til en grønn framtid, sier Morten Kleven, avdelingsleder ved Valle.

Framtidsrettet

Tora Marie Hveem Kjølseth og Marius Kristiansen studerer energi – og miljøfag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Begge tok videregående på Valle.

– Det nye faget på Valle må være ideelt for dem som vil ha et yrke som handler om energi og miljøfag, sier Tora Marie. Hun er i gang med en master om hvordan samfunnet må forberede seg på ekstra store nedbørsmengder.

Marius tar en master i miljøfysikk og fornybar energi. Også han oppfordrer ungdom til å velge en retning i videregående som gir kompetanse om framtidas miljø-og energiløsninger.

Infomøte neste tirsdag

Torsdag 14. februar blir det temadag for alle som er nysgjerrige på det nye utdanningstilbudet. Stedet er Gjøvik, der det blir omvisning i fjernvarmeanlegget, omvisning på NTNU Gjøvik og på Vitensenteret.

Praktiske øvelser blir det også på NTNU og Vitensenteret. Målet med temadagen er at elevene skal få høre, se, spørre og gjøre øvelser.

Plass til 20

Det er plass til 20 elever på det nye tilbudet. Kanskje blir det rift om plassene siden Valle er den eneste skolen som har denne studieretningen i Oppland.

All opplæring og deltakelse i praktisk arbeid og prosjekter foregår på Lena. I tillegg er det planlagt studieturer til Salzburg i Østerrike og Freiburg i Tyskland, steder som begge har kommet langt innen miljøvennlige løsninger, blant annet innenfor bruk av fornybar energi.

Det er også planlagt besøk i Mimisbrunnr - klimaparken i Lom - og til klimalaben på Otta.

Mange av elevene ved Valle er hybelboere. Skolen har internat, der førsteårs-elevene med lang reiseveg har prioritet. Internatet har en stor kantine som en del av trivelsestilbudet.

– Trivselsfaktoren er høy ved skolen vår – det er vi stolte over å kunne si, sier Morten Kleven.