OTTA: Hver dag kjører Per Steinar fra Skåbu til Otta og jobben som daglig leder for Opplæringskontoret for flere fag (OFF).

Kontoret er samlokalisert med en rekke bedrifter og Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal på Øya, og ligger på mange måter midt i smørøyet for arbeidet Per Steinar gjør.

Sentralen

Opplæringskontoret er selve sentralen, eller knutepunktet om du vil, for lærlinger, opplæringsbedrifter og Oppland fylkeskommune.

Lærlingkontrakten inngås mellom lærlingen og opplæringskontoret. Men selve opplæringen skjer i bedriftene som er tilknyttet opplæringskontoret (se egen sak annet sted på sidene).

Evaluering

Det er mange ting å holde styr på for den som leder et stort opplæringskontor. Det medgir Per Steinar. Han skal ikke bare slite kontorstolen, men også være ute i bedriftene og holde kontakten med lærlinger og arbeidsgivere. Dessuten skal han evaluere lærlingene undervegs i utdanningsløpet.

For folk i mer tettbygde strøk høres det muligens ikke så mye ut å ha ansvar for 36 på lærlingkontrakt.

– Men med de avstander vi har i Gudbrandsdalen, synes jeg det er mange. Fra Skjåk og Lesja i nord og vest til Lillehammer er det et godt stykke avstand, som kjent. Det er ikke akkurat sykkelavstand mellom lærlingbedriftene våre, smiler Per Steinar. Han forteller at 40 lærlinger egentlig er normen for å kunne kalle seg et opplæringskontor for flere fag.

Følger tett

 

Alle er på fornavn med Per Steinar. «Alle» kjenner ham. Det er ikke rent få unge mennesker han har fulgt gjennom åra, mest med ros, minst med litt pes om det har buttet litt for enkelte.

Anna Skogheim, 20 år og fra Heidal, er lærling i reservedelsfaget.

Hun har lærlingplass hos Mekonomen, rett over vegen for Per Steinars kontor. Med litt flaks og godt syn ser han henne fra kontorvinduet sitt.

– Anna er så dyktig at hun kunne tatt fagbrevet på ett år. Det hører jeg de sier, de som har henne i arbeid, sier Per Steinar rosende.

Og kjøper i samme slengen et oljefilter av lærlingen. Han har fem biler, det hender han trenger et og annet!

Anna er lærling på første året, og skal for øvrig snart ta førerkortet.

Hun forteller at hun trives på arbeidsplassen sin. Det er blant annet hennes oppgave å bestille deler til biler, ikke bare til ett merke eller to, men til de fleste. Via pc-en bestiller hun varer hos norske og utenlandske leverandører. Av og til hjelper hun kunder ute i butikken.

– Anna er både lærenem og flink, også har hun jo gode folk rundt seg her på Mekonomen, humrer en av kollegene.

-Bransjen må fortelle hva den trenger

Næringslivet må inn i skolen og fortelle hva som trengs av kompetanse i framtida, mener Per Steinar Brendløkken.

Han sier bransjen må bli flinkere til å stille krav. Og samspillet mellom skole og næringsliv må bli tettere.

Skal vi opprettholde – og aller helst øke – folketallet, må det være nok arbeidsplasser i næringene våre. Vi har et næringsliv, sammensatt av mange små og mindre bedrifter og noen store. Samtlige er avhengig av rekruttering, av at noen vil ta opp tråden og gjøre en innsats i framtida. Vi må få unge folk til å bli i distriktet, da må de ha arbeid. Og bedriftene må ha folk med den kompetansen som trengs.

– Det er ikke bare skolens ansvar å sikre en god dialog. Bedriftene må også tyngre inn og framsnakke seg sjøl, fortsetter Brendløkken.

Han roser bedriftene som tar inn elever i praksis.

– Yrkespraksisen på ungdomstrinnet er en omfattende øvelse, inndelt i tre bolker som den er. Det at elevene kommer seg inn i arbeidslivet for noen uker, gir dem innblikk i og en smakebit av ei framtid som venter dem. Transport- og logistikkbedriftene er flinke til å ta inn praksiselever, men det er sannelig også andre deler av næringslivet. Stor takk fra meg, fortsetter Brendløkken.

– Det trengs like mange mestere som mastere, sies det etter hvert. Det er jeg 100 prosent enig i.

Vi trenger mange hender til å utføre jobbene i lokalt næringsliv.

Opplæringskontoret for flere fag på Otta (OFF)

Et opplæringskontor som tar inn lærlinger i de fleste fag.

OFF er bindeledd mellom skole, næringsliv og Oppland fylke/fagopplæringsavdeling.

Medlemsbedriftene er eiere av kontoret.

Målsettingen er å tilby lærlinger en meningsfylt læretid i godkjente lærebedrifter som både er villige til og kan tilby opplæring med kvalitet. Medlemsbedriftene gir lærlingen opplæring som er nødvendig for å lære et yrkesfag og ta fagbrev.

For mer informasjon om de enkelte fagene kan du besøke www.serviceogsamferdsel.no

Fag under Opplæringskontoret for flere fag:

 • yrkessjåfør
 • logistikk
 • bilfag – lett kjøretøy
 • bilfag- tyngre kjøretøy
 • salgsfaget
 • reservedelsfaget
 • kontor – og adm.
 • platearbeider
 • sveiser
 • rørlegger
 • barn – og ungdomsarbeider, privat sektor

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene som påtar seg ansvaret for opplæring av lærlinger

Det er opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringen blir gjennomført i en eller flere av medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkelig opplæring i forhold til fagplan for faget.

I hovedsaken tar opplæringskontoret seg av de rutineprega administrative oppgavene som følger med det å ha lærling.