Utelivsbransjen i full forvirring. Selv ikke kommunelegen vet fasiten

Det er stor forvirring blant driverne i utelivsbransjen i Lillehammer. Regelen for servering er rett og slett for lite konkret.