Utjevning av sosiale forskjeller og god folkehelse er viktig for oss i Arbeiderpartiet. Vi er derfor opptatt av å styrke velferdsstaten og fellesskapsløsningene, for å gi alle like muligheter til å delta og lykkes. Det innebærer blant annet et gratis frokosttilbud ved alle de videregående skolene i Innlandet.

Kari-Anne Jønnes, Høyre, gir tilsvar til bygdekvinnelaget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen, på innlegg om mat i skolen. Hun skriver at Høyre er for skolemat, men det skal ikke koste så mye. Det er nok i Høyres øyne helst andre som skal betale for maten - Høyre la ikke inn midler til skolefrokost i sitt alternative fylkesbudsjett, da posisjonen med Arbeiderpartiet innførte et sunt, enkelt og gratis frokosttilbud på de videregående skolene. Men Høyre burde vite at «there ain’t no such thing as a free lunch».

Høyre sier de er for skolemat på de videregående skolene i Innlandet, men da må de også vise dette gjennom konkret handling. Høyre stemte ikke for flertallets bevilgning til skolefrokost. Med Høyre ville ungdommen måtte klare seg uten mat og drikke, og da duger som kjent helten ikke.

Arbeiderpartiet prioriterer å tilby frokost til alle på våre videregående skoler. Det gjør vi fordi vi vet hvor viktig det er med sunn mat for å fungere gjennom skoledagen – gode matvaner må det legges til rette for. Arbeiderpartiet vil at alle de videregående skolene i Innlandet skal tilby en sunn og enkel frokost til alle. Det gir en god start på dagen for alle, og det gir bedre motivasjon og læringsevne i klasserommet.

Arbeiderpartiet vet hva vi vil og er tydelige overfor velgerne. Fylkesordfører Hagen sier det så fint: «Arbeiderpartiets mål er å bygge Norges beste videregående skole i Innlandet. Vi vet at nøkkelen er å utvikle den offentlige fellesskolen, og at vi ser elevene som hele mennesker. I vår skole er målet at alle skal lykkes, både i livet og på skolen.»

I april deltok jeg på landsmøte i Arbeiderpartiet. Der var vi enige om at et av de neste store løftene for velferdsstaten må være mat i skolen for alle. Politikk handler om prioriteringer. Arbeiderpartiet ønsker å investere i ungene våre og gi dem en bedre skoledag – ikke gi mer skattelette til de som har mest fra før.