Utfordrende sommer-samarbeid for Lillehammer og Gjøvik: - De fødende er viktigst

- Ni uker med felles fødeavdeling for sykehusene i Lillehammer og Gjøvik handler om mest mulig trygghet for pasientene, sier avdelingsoverlege Stian Westad.