De aller fleste i alderen 20-30 år har et mål om å bli selveiere i boligmarkedet. Det gir en trygghet å eie egen bolig. I tillegg har det så langt vært god privatøkonomi å betale renter og avdrag sammenlignet med å la pengene gå til en utleier. Men mange har ikke egenkapitalen som kreves eller nær familie som kan stille opp som kausjonist. For enkelte er det dermed store utfordringer forbundet med å komme seg inn i boligmarkedet. For noen blir det med drømmen.

Det ligger i Arbeiderpartiets grunnsyn at alle skal gis mest mulig like muligheter, også i boligmarkedet. Det krever en aktiv boligpolitikk fra det offentliges side. Derfor var Husbanken og boligbyggelagene så viktig i de første tiårene etter 2. verdenskrig. En aktiv, statlig boligpolitikk var sentral i utviklinga av den norske modellen med små forskjeller og likeverdige muligheter. De siste årene har forskjellene i samfunnet økt. Det gjelder også i boligmarkedet. I sentrale strøk har boliger i økende grad blitt et spekulasjonsobjekt der mange kjøper boliger de selv aldri har tenkt å bo i. Dette har presset boligprisene oppover og gjort det enda mer krevende for yngre boligkjøpere.

Heldigvis er ikke situasjonen like vanskelig og skeiv i Sel. Men også hos oss er det krevende for mange å bli boligeiere for første gang. Vi ønsker å gjøre noe med dette.

I Husbanken er det ordninger der en kommune – alene eller sammen med private utbyggere – kan bygge boliger der førstegangsetablerere kan komme inn som leietagere, bygge egenkapital som leietagere for senere å kjøpe boligen. Dette vil vi i kommende kommunestyreperiode prøve ut i Sel.