Gå til sidens hovedinnhold

Utsatt - men bare for en stund

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Omstillinger
hos Sykehuset Innlandet gjennomføres med jernhardt grep, for ledelsen vet hvor de skal. Et nytt sykehus skal bygges, og pengebruken hos sykehuset på Lillehammer skal ned. Samme hvor mye de ansatte protesterer, i den grad de tør det, gjennomføres kutt og omstillinger.

Advarslene mot å legge ned Granheim lungesykehus for å spare penger og samle fagmiljø har runget vel og lenge, både fra ansatte og pasienter. Sykehusledelsen har vurdert flere steder i høyblokka på Lillehammer for nytt oppholdssted, og man har møtt motbør. Valget falt til slutt på medisinsk avdeling. Men denne er allerede svært tungt belastet med omstillinger. Avdelingen skal redusere antall senger og legestillinger for å spare penger. I tillegg har de ansatte fått beskjed om å forberede seg på å ta imot de nye pasientene fra Granheim. Leger har advart mot å samle lungesyke på en avdeling som behandler svært syke pasienter og koronasmittede i isolasjon.

Et godt helsetilbud handler om mye mer enn regnetabeller og lønnsomhet

Et lettelsens sukk kan trekkes, men bare for en liten stund. Ledelsen innser at lungesykehuset ikke kan overføres til medisinsk avdeling nå. Sykehusledelsen må vente minst 6 til 8 uker på kommunal saksbehandling. Det gir medisinsk avdeling hos sykehuset på Lillehammer verdifull tid til forberedelser. Det er langt fra en enkel kabal som skal legges når stillinger skal ned og senger omplasseres.

Et sykehus må sørge for at den medisinske behandlingen er god nok. Selv leger kan ikke gjennomføre mirakler, men de må lyttes til.

Evnen til å tilpasse seg dagens realiteter bør sykehusforetaket holde ved lag. Samfunnsrapporten som skal gi innspill til ny sykehusstruktur legges fram i disse dager. Faktaene som kommer fram i rapporten må også vurdres. Et godt helsetilbud handler om mye mer enn regneark og lønnsomhet.